Ukraina - ungdomsgruppe


Intgrering gjennom kunst

Sommerkurs 03.07.23 - 07.07.23, fra kl. 11 - 13.

Sola Atelier har siden våren 2022 hatt kurstilbud til ukrainske flyktninger i vårt Atelier i Solakrossvegen 18. Dette har vært mulig med støtte fra flere kulturinstanser som Kulturdepartementet gjennom Norsk Musikkråd, IMDI, Kulturetaten i Sola kommune og Flyktningemottaket på Sola Sjø.


Sommerkurset er en oppfølgning av vårens prosjekt, støttet av IMDI.

Det vil også bli arrangert tilsvarende kurs i Høstferien, uke 41.


kurset er åpent både for ukrainske flyktninger, alle solabuer både barn og voksne. Opplæring i kunstmaling, keramikk og andre kunstarter.


For henvendelse og info: svein.reinertsen@lyse.net