40 år i Sola

40 ÅR MED KUNST I SOLA

Offisiell åpning av utstillingen ved

Ordfører Tom Henning Slethei

10 års Jubileum i Løå

2009 – 2019

Jubileumsutstilling

Sola Atelier

1979 – 2019

Eimund Myklebust styreleder i Sola Atelier hedres for sitt

engasjement og bidrag til et rikt kulturliv i Sola Kommune